Werkboek gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie in de zorg

Op 14 november 2013 reikten we u het werkboek gebruikersparticipatie aan. Tijdens dit provinciaal voorstellingsmoment en de speeddate-sessies op de zes participatieniveaus voelden we enorm veel 'goesting' bij de deelnemers. Maar we hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij gebruikersparticipatie. De dialoog die daar ontstond willen we online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau

  1. Informeren: de gebruiker wordt continu en goed geïnformeerd over alles wat hem aanbelangt. De professionelen bepalen de agenda. De betrokkenheid van de gebruiker is eerder gering. Gebruiker = toehoorder.
  2. Raadplegen: de gebruiker denkt en praat mee. De professionelen bepalen de agenda, maar beschouwen de gebruiker als een serieuze gesprekspartner, zonder resultaatsverbintenis. Gebruiker = geconsulteerde.
  3. Adviseren: de gebruiker kan zelf problemen aandragen en oplossingen formuleren. De zorgverlener stelt de agenda op en beslist. De zorgverlener kan (beargumenteerd) afwijken van de mening en de voorstellen van de gebruiker. Gebruiker = adviseur.
  4. Coproduceren: alle partijen stellen samen de agenda op en zoeken samen naar oplossingen.De zorgverlener/instelling verbindt zich aan de uitkomsten van de gesprekken; Gebruiker = samenwerkingspartner.
  5. Meebeslissen: de gebruikers ontwikkelen zelf de besluitvorming en de professionelen vervullen een adviserende rol. Gebruiker = medebeslisser.
  6. Zelfbeheer: gebruikers nemen zelf het initiatief om voorzieningen tot stand te brengen. Gebruiker = beslisser.

Uit respect voor de auteurs en de opdrachtgever vragen we om te citeren met bronvermelding. Zie colofon.