Werkboek gebruikersparticipatie

Auteurs

  • Dr. Tinneke Moyson, vakgroep Orthopedagogie, Faculteit Mens en Welzijn, HoGent
  • Jo Frederix, vakgroep Orthopedagogie, Faculteit Mens en Welzijn, HoGent

Opdrachtgever

Leden van de begeleidingscommissie

  • Frans Meyfroodt, Provincie Oost-Vlaanderen
  • Ilse De Neef, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw (PopovGGZ)
  • Tine Vandelacluze, Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo)
  • Koen Berwouts, Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (WRG vzw)
  • Dirk Hitchinson, Christelijke Mutualiteit (CM)

Foto's en illustraties

  • Met dank aan de studenten van de opleiding tot Professionele Bachelor in de Orthopedagogie van de Hogeschool Gent (HoGent).

Uit respect voor de auteurs en de opdrachtgever vragen we om te citeren met bronvermelding.